Woningstichting GoedeStede, Almere

logo gsDe Modulor software is voor ons erg makkelijk te hanteren en de mensen begrijpen meteen hoe een proces in elkaar zit. In vergelijking met vroegere schema’s gebruiken we maar drie symbolen: rechthoeken voor medewerkers, functies, cirkels als (trans-)acties of interacties tussen de medewerkers/functies en zwarte actieblokjes die aangeven wie de actie uitvoert. Medewerkers/functies zijn steeds met elkaar verbonden, Zij communiceren met elkaar.

Meestal gaan processen goed zolang ze binnen één afdeling plaatsvinden. De problemen ontstaan juist bij overdracht aan een andere afdeling. Deze overdrachtsmomenten zijn nu concreet, zodat daar extra rekening mee kan worden gehouden. Je ziet meteen waar de zwakke punten in een proces zitten: het wordt makkelijker om verbeteringen aan te brengen. De risico’s kunnen binnen het pakket gekoppeld worden aan de transacties/verbindingen, waarbij een controlemaatregel per processtap wordt bepaald. Hiermee vormt de proces- en risicorapportage een goede basis voor de in- en externe auditing van onze processen.

Leo Hellemons (Controller)

Referenties | Onze klanten aan het woord

Gratis tips en adviezen

 
Voornaam*
E-mailadres*
 
dit veld niet invullen s.v.p.

Contactgegevens Procesoffice

Procesoffice B.V.
Corkstraat 46
3047 AC Rotterdam

telefoon: 010 - 201 08 10 en 06 - 201 34 344
e-mail: info@procesoffice.nl