In branches - samen met partners processen beschrijven

Onze partners beschrijven processen voor hun klanten in hun branche. Partners, vooral adviseurs en adviesbureaus met ervaring in een branche, gebruiken bij hun advisering of implementaties of interim management geregeld onze cloud software voor het processen beschrijven. Ook gebruiken zij onze cloud software voor procesgerelateerd risicomanagement bij het implementeren van managementsystemen die moeten voldoen aan landelijke of internationale normen. Denk bijvoorbeeld aan:

- kwaliteit (ISO 9001) en milieu (ISO 14001) of arbeid en veiligheid (OHSAS 180001)
- de normen en regelgeving in de luchtvaart (AS9100)
- de regels in ISO 9001 voor de zorg en bijvoorbeeld HKZ
- de richtlijnen conform ISO 13485 voor medische toepassingen
- de vooschriften van ISO 20000 en ISO 27001 en de ITIL procesmodellen in de informatietechnologie. 

Ben jij een zelfstandig adviseur of heb je een adviesbureau? Ben je actief als organisatieadviseur of organisatiecoach? Bijvoorbeeld actief op de gebieden informatiemanagement of procesmanagement, kwaliteit en veiligheid, bedrijfsvoering, personeel&organisatie? Neem dan contact met ons op voor het gebruik, implementeren of wederverkopen van onze cloud software. Je kunt ons eenvoudig bereiken op 06 - 201 34 344 of stuur even een berichtje naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. voor het maken van een telefonische afspraak. 

Woningcorporaties | Sturing en beheersing - OOB-beschrijving

houseDe druk van het toezicht op woningcorporaties is enorm. Voortdurend worden nieuwe eisen gesteld aan verantwoording en rapportages. Die informatie moet wel ergens vandaan komen. Uit de bedrijfsprocessen vanzelfsprekend! Tegelijk willen de corporaties een betere interne sturing en beheersing van bedrijfsprocessen. Zijn de procesdoelen en procesrisico’s in beeld? Eigentijds proces- en kwaliteitsmanagement onderscheidt de verticale en horizontale organisatie van de sturing en beheersing. Onze software doet dat.

Wanneer per 1 januari 2019 de OOB-regelgeving voor interne procesrisico's en beheersmaatregelen van kracht wordt voor woningcorporaties moeten de beheersmaatregelen expliciet zijn gedefinieerd. Met behulp van de risicomatrix en de overige rapportages kan de controller de maatregelen in de bedrijfsprocessen, vastgelegd en logisch gekoppeld aan de procesbeschrijving, toetsen en zo de effectieve werking van beheersmaatregelen versus de risico's in bedrijfsprocessen vaststellen.

Vastgoed, bouw- en installatie, ingenieursbureaus | ISO 9001 managementsystemen

big gearDe nieuwe ISO 9001 bepalingen gaan nu ook over klantfocus, over de management cycle en over strategische besturing. Wat is belangrijk voor het processen beschrijven als onderdeel hiervan? Ik wil snel en makkelijk tekenen met de software. Belangrijk is dat de schema's leesbaar en begrijpelijk zijn. Zie onze notitie en voorbeeld uit de praktijk over het verschil tussen een moderne flowchart en een traditionele flowchart procesbeschrijving. Ook van belang is de vraag of ik het procesrisicomanagement meteen ook mee kan nemen. Zo ja, dan 'promoveert' mijn procesdocumentatie tot middelen en maatregelen van sturing en beheersing! Met onze software teken je de bedrijfsprocessen inclusief de krachten en relaties in jullie procesorganisatie. Nooit eerder waren de interacties, de afhankelijkheden als communicatieprocessen tussen de medewerkers in beeld. Rationaliseren van processen heeft pas zin met deze beelden. Lean en optimaliseren begint met het elimineren van kwetsbare, overbodige interacties. Wat moet je met een procesbeschrijving die de actoren niet als onafhankelijke items (symbolen) in het proces opneemt? Voortaan ga je met de procesbeschrijving veel meer zien en helpen ze je vermijdbare proceskosten zichtbaar te maken.

Zorg (medisch, ouderen, jeugd) en (jeugd-)reclassering | Kwaliteitsmanagement

calendarDe enorme verandering in deze 'zorggebieden' zet van alles op zijn kop. Naast de werkwijzes rond de belangrijke 'gebeurtenissen', bijvoorbeeld de uithuisplaatsing of ondertoezichtstelling in de jeugdzorg, is ook de horizontale processturing en zijn ook de verbindingen in de procesketen van belang. Dat vereist een aanpak die een mensgerichte schematechniek hanteert. Een aanpak en bijbehorende software die de 'schakelingen' en overdrachten tussen de werkeenheden in het proces expliciteert. Zo krijg je die glashelder!

Overig | MKB, Bestuur & Overheid, Handel & Industrie

Wellicht vind je de branche of sector waartoe jouw organisatie behoort niet terug op onze website. Neem desondanks contact met ons op, want voor een procesbeschrijving en voor de software voor het beschrijven van een bedrijfsproces maakt dat geen verschil. Onze software wordt dan ook overal toegepast. Je maakt je snel de software eigen met onze materialen en voorbeelden. Met jouw branchekennis en ervaring ga je zo aan de slag. Neem contact met ons op en stuur een e-mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Gratis tips en adviezen

 
Voornaam*
E-mailadres*
 
dit veld niet invullen s.v.p.

Contactgegevens Procesoffice

Procesoffice B.V.
Corkstraat 46
3047 AC Rotterdam

telefoon: 010 - 201 08 10 en 06 - 201 34 344
e-mail: info@procesoffice.nl