Referenties: onze klanten aan het woord

We zijn begonnen (december 2018) met onze klanten te vragen om eens iets te zeggen over hun (vaak vele, vele jaren) ervaring met onze procesmanagement software, en in veel  gevallen, de risicomanagement module. Ook spreken zij zich uit over onze organisatie die, wanneer nodig, ondersteuning geeft.

Woningstichting GoedeStede, Almere

De Modulor software is voor ons erg makkelijk te hanteren en de mensen begrijpen meteen hoe een proces in elkaar zit. In vergelijking met vroegere schema’s gebruiken we maar drie symbolen: rechthoeken voor medewerkers, functies, cirkels als (trans-)acties of interacties tussen de medewerkers/functies en zwarte actieblokjes die aangeven wie de actie uitvoert. Medewerkers/functies zijn steeds met elkaar verbonden, Zij communiceren met elkaar. Meestal gaan processen goed zolang ze binnen één afdeling plaatsvinden. De problemen ontstaan juist bij overdracht aan een andere afdeling. Deze overdrachtsmomenten zijn nu concreet, zodat daar extra rekening mee kan worden gehouden. Je ziet meteen waar de zwakke punten in een proces zitten: het wordt makkelijker om verbeteringen aan te brengen.

De risico’s kunnen binnen het pakket gekoppeld worden aan de transacties/verbindingen, waarbij een controlemaatregel per processtap wordt bepaald. Hiermee vormt de proces- en risicorapportage een goede basis voor de in- en externe auditing van onze processen.

Leo Hellemons (Controller)

 

BOTS Begeleiding, Nijmegen

Wij beschrijven al vele jaren onze processen met Modulor. De kracht voor ons zit in het uitgangspunt dat de mensen, de medewerkers binnen het proces centraal staan. De transacties tussen de medewerkers geven aan wat er gaat gebeuren. Hieraan kunnen eventuele regelingen of documenten gekoppeld worden. Aan de hand van alle procesbeschrijvingen worden jaarlijks tevens de processen geëvalueerd tijdens de audits van onze ISO voor de Zorg certificering.

Peter Kluitenberg (Directeur )

Gratis tips en adviezen

 
Voornaam*
E-mailadres*
 
dit veld niet invullen s.v.p.

Contactgegevens Procesoffice

Procesoffice B.V.
Corkstraat 46
3047 AC Rotterdam

telefoon: 010 - 201 08 10 en 06 - 201 34 344
e-mail: info@procesoffice.nl