Modulor Pro

De software voor de professional die processen tekent, analyseert of simuleert. Voor hem of haar die een (zelfstandige) praktijk uitvoert als bijvoorbeeld organisatiecoach, accountant of controller, kwaliteitsdeskundige of informatiemanager.

In tal van professies op speciale gebieden als organisatie&informatie, organisatie&personeel, voorraad&logistiek, finance&control kan men niet aan de slag zonder inzicht en overzicht van het bedrijfsproces of de organisatie voor het relevante aandachtsgebied.

Modulor PRO is de software oplossing voor deze professional en zijn klant en doelgroep.

Kritisch voor succes en acceptatie

Kritisch voor succes en acceptatie van het werk van deze professionals is niet de omvangrijke en ingewikkelde bundel met functionaliteit van de software maar de principiele eenvoud van de concepten, methode en techniek die deze software hanteert.

Slimme concepten i.p.v. bundels functionaliteiten die je toch niet gebruikt

Bijvoorbeeld geeft Modulor PRO met de 'bouwstemen voor proces' een enorme voorsprong en onderscheid voor de adviseur ten opzichte van zijn collega's die met traditionele software geen helderheid kunnen scheppen in de complexe samengang en interactie van organisatie en informatie.

De organisatie serieus nemen

Alleen Modulor PRO neemt de organisatie daadwerkelijk serieus en in acht. Simpel gezegd: een speciaal symbool in het processchema voor de organisatie, voor de actor of gangmaker die het proces in beweging zet.

Beschrijf, verbeter, analyseer en simuleer jouw bedrijfsprocessen met Modulor PRO. Weiger procesbeelden te maken die geen recht doen aan de flexibiliteit, aan de innovatiekracht en aan het optreden en handelen van de medewerkers in de bedrijfsprocessen van jouw klant of doelgroep. Een groot stuk professionaliteit zit al in de software, in de keuze van een geschikt en handig procesmodel, de schematechniek.

Functionaliteit en tarieven Modulor BPM software

  Start Basic Premium
Procesmodelering
Semi-automatisch tekenen
Bouwsteen procesmodelering
Rapportages procesmanagement  
Simulatie/workflow analyse  
Risicoanalyse en sturing en control    
Rapportage risico- en verbetermanagement    
Gebruikersondersteuning E-mail  E-mail en telefoon  E-mail en telefoon
Tarieven €19/maand €29/maand €49/maand

 

Semi automatisch tekenen

Faciliteer met Modulor PRO de workshops voor het beschrijven, verbeteren en doorlichten van bedrijfsprocessen. Het semi automatisch tekenen van bedrijfsprocessen in workshops geeft ruimte en souplesse voor interactie met deelnemers. Vele honderden workshops, gericht op verbeteren van processen, op 'proces control' of op besparen van proceskosten, zijn met Modulor software met succes uitgevoerd.

Procesmodeleren met ‘bouwsteen technologie’

Visualiseer met behulp van bouwstenen kernachtig de complexe en repeterende patronen in processen. Krijg zo aansprekende beelden die in de workshops voor het beschrijven en verbeteren iedereen uitnodigen om actief mee te doen.

Beelden met actoren maken verschil

Speel posities van actoren in de procestekeningen en geef zo ruimte voor meer perspectieven op het bedrijfsproces. Als professional op het gebied van procesmanagement help je de teams met andere ogen te kijken naar hun procesorganisatie. Van procesbuilding naar procescreatie.

Bedrijfsproces inclusief sturing en control

Ga ook met betrokkenen naar de resultaten en bedoelingen van het bedrijfsproces. Benoem met de Modulor PRO software ook de risico’s en de mogelijkheden van sturing en control. Elimineer alle onvolkomenheden en obstakels in het bedrijfsproces.

Simulatie en procesanalyse

Van statisch naar dynamisch: teken niet alleen een flowchart op zwemstroken maar speel met de actoren. Breng met de software de flowchart , de stroom van het proces, in beweging. Heb je nog nooit eerder schema's gezien vanuit actoren die de processen aandrijven? Dat geeft niet, want de animatie van de flowchart maakt voor iedere (eind-) gebruiker de procesflow en het spel van en tussen de actoren duidelijk.

Referenties | Onze klanten aan het woord

Gratis tips en adviezen

 
Voornaam*
E-mailadres*
 
dit veld niet invullen s.v.p.

Contactgegevens Procesoffice

Procesoffice B.V.
Corkstraat 46
3047 AC Rotterdam

telefoon: 010 - 201 08 10 en 06 - 201 34 344
e-mail: info@procesoffice.nl