Modulor Enterprise | procesmanagement software

De Enterprise versie is de bedrijfsbrede oplossing voor het procesmanagement en voor het procesrisicomanagement van jouw organsatie. De Enterpise software is aan te schaffen in verschillende 'formaten': voor bijvoorbeeld een kleine handelsorganisatie tot en met oplossingen voor bijvoorbeeld een omvangrijke rijksdienst.

 Zie onze prijslijst met voorbeelden van verschillen in omvang qua aantal gebrukers en verschil in diepte qua functionaliteit.

Inzicht en overzicht: in een oogopslag!

Hoe behielp de organisatie zich in het verleden met ingewikkelde stroomdiagrammen? Wat een tijd vergt het om deze abstracte en ingewikkelde flowcharts te maken, te analyseren of te interpreteren. Als medewerker of leidinggevende wil je in één blik, dus onmiddellijk jouw positie en die van jouw collega's in het bedrijfsproces zien. Zo kunnen gebruikers het schema van het bedrijfsproces begrijpen.

De Enterprise versie heeft alle procesmodelleringsfuncties van de PRO versie

Natuurlijk heeft ook onze software een 'motor' voor procesmodellering, Deze motor maakt half automatisch tekenen mogelijk. Wat is dat plezierig en aangenaam, wanneer je voorheen gewend was om alles zelf netjes te tekenen. Het beschrijven, modelleren van bedrijfsprocessen gebeurt met onze software mede op basis van bouwstenen en onze aanpak stelt de actoren centraal. Zie elders de drie unieke voordelen van deze aanpak.

Onze software geeft beelden op menselijke maat.

In 1995 nog gewaagd en experimenteel. Maar 20 jaar later, vanaf 2015, is de moderne aanpak met de menselijke maat in procesbeelden beproefd en vertrouwd.

Organisatie als netwerk of boomstructuur?

Wanneer netwerken en informatietechnologie op elke locatie interactie met klanten en collega’s mogelijk maken, willen organisaties deze nieuwe werkelijkheid ook bij het beschrijven en verbeteren van hun bedrijfsprocessen herkennen. Dat vraagt om beelden van het werkproces als netwerk, inclusief het relationeel handelen en optreden van de professionals en hun teams in het bedrijfsproces. Modulor software geeft deze beelden. Beelden op menselijke maat.

Een dashboard voor de eindgebruiker

Wanneer iemand, bijvoorbeeld een controller of een processpecialist of een kwaliteitsmanager, een procesbeschrijving mag vrijgeven, dan verschijnt de procesbeschrijving automatisch in het dashboard en is op verschilende manieren door de medewerkers en leidinggevenden op te vragen.

Feedback van eindgebruikers

Liever niet eerst uitprinten en alle informatie over een proces verzenden, maar direct per e-mail vragen om commentaar van de groep of de proceseigenaar. Dat is de manier waarop we al lange tijd graag werken.

Upload, vrijgave en toegang tot procesdocumentatie

Vanzelfsprekend ga jij nooit alle details van het bedrijfsproces opnieuw vastleggen in de software. Werkinstructies, beleidsdocumenten, checklisten en allerlei details die al eerder met inzet en betrokkenheid van medewerkers zijn vastgelegd, ga je niet opnieuw beschrijven. Wanneer zij als digitaal document al beschikbaar zijn, koppel je zo'n document eenvoudig aan het deelproces of de activiteit in de flowchart-procestekening. Gebruikers zoomen desgewenst in op deze details.

Functionaliteit en tarieven BPM Software

  Start Basic Premium Premium Plus
Aantal modelleerders t/m 3 t/m 6 t/m 10 > 10
Aantal eindgebruikers t/m 10 t/m 50 t/m 100 > 100
Procesmodelering engine
Halfautomatisch tekenen
Bouwsteen procesmodelering
Dashboard/Publicatie eindgebruiker
Autorisatie en gebruikersmanagement
Feedback eindgebruikers  
Simulatie/workflow analyse  
Feedback eindgebruikers  
Upload/vrijgave procesdocumentatie  
Risicomanagement processen Optie Optie
Rapportage risico en verbetermanagement Optie Optie
Gebruikersondersteuning E-mail E-mail E-mail en telefoon E-mail en telefoon
Tarieven €960/jaar €1.680/jaar €3.360/jaar In overleg

 

 

 

 

 

Projecten bij opdrachtgevers uitgevoerd door onze adviseurs/medewerkers

Gratis tips en adviezen

 
Voornaam*
E-mailadres*
 
dit veld niet invullen s.v.p.

Contactgegevens Procesoffice

Procesoffice B.V.
Werfweg 69
8243 PG Lelystad

telefoon: 0320 - 300550 en 06 - 201 34 344
e-mail: info@procesoffice.nl