calendarWorkshops procesbeschrijven en software procesmanagement

Praktijkgerichte workshops. Een korte uitleg en vervolgens zelf oefenen en ervaren. Zelf ervaren hoe snel en eenvoudig jij het proces glashelder kunt beschrijven. En tevens een gelegenheid om de voordelen van de software door te nemen: de besparing bij het beschrijven van bedrijfsprocessen en de kostenverlaging vanwege het onthullen van het echte bedrijfsproces. Een demonstratie van de procesmanagement software.

Workshop procesmanagement, inclusief risico- en verbetermanagement van het bedrijfsproces

Datum/tijd: woensdagmiddag 6 juni 2018 - 13:00-16:00 uur

Doelgroep: de controller, proceseigenaar, risicomanager, P&O professional, kwaliteitsmanager, A&O en ICT deskundigen. 

Kosten: € 29,00 per deelnemer

Gratis: een exemplaar van ons boek. 

Locatie: Rotterdam Airportplein 22 - tegenover aankomst-/vertrekhal Rotterdam The Hague Airport 


Programma: 

We beginnen met samen te oefenen een organisatie procesgericht in kaart te brengen. Met aandacht voor de procesorganisatie 'achter' het bedrijfsproces. Dat betekent dat wij ook de actoren/rollen/functies zichtbaar maken: wie - welke professionals - installeren en onderhouden het bedrijfsproces? 

Vervolgens samen kijken naar de doelen en bedoelingen van het bedrijfsproces. Welke procesrisico's staan het bereiken van de procesbedoeling in de weg? Hoe en met welke sturing en beheersing krijgen we het bedrijfsproces in control? En kan de risicomatrix van het bedrijfsproces niet direct ook helpen bij het verbeteren van het bedrijfsproces? Ja, gebruik de risicomatrix ook als verbetermatrix!

Zoals altijd in onze workshops: zèlf doen, zelf het voorgaande in de praktijk oefenen. En na de oefening ook een demonstratie van de software. 

Ontvang tevens een gratis exemplaar van ons boek.

Meld je eenvoudig aan via de website. Wij bevestigen jouw deelname. 

 

Lees meer...

Gratis workshop procesmanagement, inclusief verbeter- en risicomanagement

Datum: woensdagmiddag 18 april 2018 (Rotterdam)

Tijd: middag (13:00 - 16:00 uur)

Doelgroep: iedereen die wel eens bedrijfsprocessen beschrijft, analyseert of verbetert. 

Locatie: Rotterdam - ons kantoor - langs de A-13  - Bezoekadres: Corkstraat 46, 3047 AC Rotterdam

We zeggen wel eens dat we  'werken aan mijn relatie'. We zeggen nooit zoiets als 'werken aan je man' of 'werken aan je vrouw'. Relaties lijken hiermee wel 'dingen op zich ' te zijn. Wanneer bedrijfsprocessen vol relaties zitten, dan betekent het verbeteren van bedrijfsprocessen dat je moet werken aan de relaties in het bedrijfsproces. Dat klinkt nogal abstract en dus is de vraag hoe je de relaties in processen wel concreet als 'dingen' in de procesbeschrijving zichtbaar maakt en 'beet kunt pakken'. Hoe doe je dat? En hoe neem je meteen ook nog de risico's en beheersmaatregelen mee? We oefenen dat in de workshop.

Meld je eenvoudig aan via de website. Wij bevestigen jouw deelname en sturen een routebeschrijving.

 

Lees meer...

Naar software die 50% méér proces laat zien | Gratis workshop

Datum/tijd/locatie: dinsdagmiddag 9 januari 2018, middag (13:00-16:00 uur) in Rotterdam

Doelgroep: iedereen die uit is op een goedkoper én beter bedrijfsproces

Toelichting: Het gaat altijd om (1) de vaardigheid/kennis en (2) het gereedschap van een professional. Nu aandacht voor het gereedschap/onze software voor het kwaliteits- en procesmanagement. 

Bonus: Ontvang een gratis exemplaar van ons boek 'De flowchart voorbij'

Lees meer...

Gratis workshop procesbeschrijving en procesrisicomanagement

Datum: dinsdagmiddag 12 december 2017 (Rotterdam)

Tijd: middag (13:00 - 16:00 uur)

Doelgroep: iedereen die wel eens een bedrijfsproces beschrijft/optimaliseert en voor kritische processen fouten/risico-oorzaken wil meenemen

Locatie: Rotterdam - ons kantoor - langs de A-13  - Bezoekadres: Corkstraat 46, 3047 AC Rotterdam

We zeggen 'werken aan mijn relatie'. We zeggen nooit zoiets als 'werken aan je man' of 'werken aan je vrouw'. Relaties lijken hiermee wel 'dingen op zich ' of 'entiteiten' te zijn. Bedrijfsprocessen zitten vol 'relaties'. Verbeteren van bedrijfsprocessen vraagt dan ook om werken aan relaties. Maar dan moet je relaties in processen wel als 'dingen' visulaiseren. Hoe doe je dat? En hoe neem je meteen ook nog de risico's mee? We oefenen dat in de workshop.
Ontvang tevens een gratis exemplaar van mijn boek De flowchart voorbij.

Lees meer...

Gratis workshop proces- en procesrisicomanagement

Datum: dinsdagmiddag 7 november 2017 (Rotterdam)

Tijd: middag (13:00 - 16:00 uur)

Doelgroep: iedereen die wel eens een bedrijfsproces beschrijft/optimaliseert en voor kritische processen fouten/risico-oorzaken wil meenemen

Locatie: Rotterdam - ons kantoor - langs de A-13  - Bezoekadres: Corkstraat 46, 3047 AC Rotterdam

We zeggen 'werken aan mijn relatie'. We zeggen nooit zoiets als 'werken aan je man' of 'werken aan je vrouw'. Relaties lijken hiermee wel 'dingen op zich ' of 'entiteiten' te zijn. Bedrijfsprocessen zitten vol 'relaties'. Verbeteren van bedrijfsprocessen vraagt dan ook om werken aan relaties. Maar dan moet je relaties in processen wel als 'dingen' visulaiseren. Hoe doe je dat? En hoe neem je meteen ook nog de risico's mee? We oefenen dat in de workshop.
Ontvang tevens een gratis exemplaar van mijn boek De flowchart voorbij.

Lees meer...

Gratis oefenen in workshop (dinsdag 3 oktober) met bedrijfsprocessen van woningcorporaties

Datum: dinsdagmiddag 3 oktober 2017 (Rotterdam)

Tijd: middag (14:00 - 16:00 uur)

Doelgroep: professionals werkzaam in woningcorporaties (zie thema's in het programma)

Locatie: Rotterdam - ons kantoor - langs de A-13  - Bezoekadres: Corkstraat 46, 3047 AC Rotterdam

Ontvang tevens een gratis exemplaar van mijn boek De flowchart voorbij. We oefenen en beoordelen met elkaar het tekenen en kritisch bekijken van bedrijfsprocessen van woningcorporaties

Lees meer...

we gaan ermee door: de werkeenheden centraal stellen in de procesbeschrijving

Datum: dinsdagmiddag 12 september (Rotterdam)

Tijd: middag (14:00 - 16:00 uur)

Doelgroep: iedere maker of gebruiker van een procesbeschrijving

Locatie: Rotterdam - ons kantoor - langs de A-13  

Lees meer...

gratis workshop 'proces beschrijven' - vele malen sneller en toch meer proces!

Datum: dinsdagmiddag 6 juni (Rotterdam)

Tijd: middag (14:00 - 16:00 uur)

Doelgroep: iedere maker of gebruiker van een procesbeschrijving

Locatie: Rotterdam - ons kantoor - langs de A-13  

Lees meer...

gratis workshop (Twello) - proces- en assetmanagement in de industrie

Datum: woensdagmiddag 3 mei (Twello)

Tijd: middag (14:00 - 16:00 uur)

Doelgroep: directie, management operations /maintenance in de (proces)Zie hiervoor de meer uitgebreide industrie

Locatie: Twello - nabij Deventer 

Lees meer...

gratis workshop - samen het proces beschrijven en opfrissen - vele malen sneller!

Datum: dinsdagmiddag 2 mei (Rotterdam)

Tijd: middag (14:00 - 16:00 uur)

Doelgroep: iedere maker of gebruiker van een procesbeschrijving

Locatie: Rotterdam - ons kantoor - langs de A-13  

Lees meer...

gratis workshop - naar procesbeschrijvingen die wel werken - en met veel minder moeite

Datum: dinsdagmiddag 4 april (Rotterdam) en woensdagmiddag 5 april (Twello)

Tijd: middag (14:00 - 16:00 uur)

Doelgroep: iedere maker of gebruiker van een procesbeschrijving

Locatie: Rotterdam - ons kantoor - langs de A-13 of in Twello 

Lees meer...

gratis workshop én deze keer: gratis mijn boek 'de flowchart voorbij' - naar méér proces en veel minder moeite

Datum: dinsdagmiddag 7 maart (Rotterdam) en woensdagmiddag 8 maart (Twello)

Tijd: middag (14:00 - 16:00 uur)

Doelgroep: iedere maker of gebruiker van een procesbeschrijving

Locatie: Rotterdam - ons kantoor - langs de A-13 of in Twello 

Lees meer...

De flowchart voorbij - méér proces - minder moeite - nu wél te lezen

Datum: dinsdagmiddag 6 december 2016

Tijd: middag (14:00 - 16:00 uur)

Doelgroep: iedere maker of gebruiker van een procesbeschrijving

Locatie: Rotterdam - ons kantoor - langs de A-13

Lees meer...

Meer leven en beeld van het proces en toch met veel minder moeite te beschrijven: hoe kan dat?

Datum: donderdag 8 september 2016

Tijd: middag (14:00 - 16:00 uur)

Sector/branche: woningcorporaties, de bouw en vastgoedontwikkeling/-beheer

Locatie: Rotterdam

Lees meer...

Een vitaal bedrijfsproces: hoe kom ik daar?

Datum: woensdag 7 september 2016

Tijd: middag (14:00 - 16:00 uur)

Locatie: Rotterdam

Lees meer...

Een vitaal bedrijfsproces: hoe kom ik daar?

Datum: woensdag 6 juli 2016

Tijd: middag (14:00 - 16:00 uur)

Locatie: Rotterdam

Lees meer...

Meer leven en beeld van het proces en toch minder moeite: hoe kan dat?

Datum: donderdag 5 juli 2016

Tijd: middag (14:00 - 16:00 uur)

Sector/branche: woningcorporaties en vastgoedontwikkeling/-beheer

Locatie: Rotterdam

Lees meer...

Abstracte procesbeschrijvingen (type flowcharts) zonder leefwereld werken niet

Datum: woensdag 8 juni 2016

Tijd: middag (14:00 - 16:00 uur)

Locatie: Rotterdam

Lees meer...

Duurzaam processen beschrijven. En 10 keer sneller met een menselijke proceslogica!

Datum: donderdag 2 juni 2016

Tijd: middag (14:00 - 16:00 uur)

Sector/branche: woningcorporaties en vastgoedontwikkeling/-beheer

Locatie: Rotterdam

Lees meer...

Systeem- en leefwereld in evenwicht: illusie of werkelijkheid?

Datum: donderdag 10 maart 2016

Tijd: middag (13:30 - 16:00 uur)

Locatie: Rotterdam

Lees meer...

Systeemwereld en leefwereld in evenwicht: illusie of werkelijkheid?

Datum: donderdag 3 december 2015

Tijd: middag (13:30 - 16:00 uur)

Locatie: Rotterdam

Lees meer...

Herziening ISO 9001 in het jaar 2015

Datum: donderdag 24 september 2015

Tijd: middag (13:30 - 16:00 uur)

Locatie: Rotterdam

Lees meer...

Procesatelier: procesgericht ontwikkelen van jouw organisatie

Datum: Woensdag 10 juni 2015

Tijd: 1 dag  (10:00 - 15.00 uur)

Locatie: Rotterdam, Corkstraat 46

Lees meer...

Nieuwe concepten in procesmanagement

Datum: woensdag 18 maart 2015

Tijd: middag (14.00 - 16:00 uur)

Locatie: Rotterdam

Lees meer...

Masterclass innoveren bedrijfsproccessen

Datum: dinsdag 18 februari 2015

Tijd: middag (14:00 - 16:00 uur)

Locatie: Rotterdam

Lees meer...

Gratis tips en adviezen

 
Voornaam*
E-mailadres*
 
dit veld niet invullen s.v.p.

Contactgegevens Procesoffice

Procesoffice B.V.
Corkstraat 46
3047 AC Rotterdam

telefoon: 010-2010810 
e-mail: info@procesoffice.nl